Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těhotenství a paragrafy

Všechna práva těhotných žen jsou upravena především zákoníkem práce. Stačí, když si ho otevřete, a hned zjistíte, na co máte nárok na mateřské a rodičovské dovolené, ale také to, jaká jsou vaše práva už v době těhotenství. Bohužel jen málo budoucích maminek se v paragrafech orientuje, což je v důsledku velká chyba. Vědět je mnohem lepší, než nevědět a nechat si všechno líbit.

ZAKÁZANÉ PRÁCE

Věděla jste, že fyzicky namáhavé nebo zdraví škodlivé práce jsou těhotným zakázány zákonem? Zákaz se týká i matek do konce devátého měsíce po porodu.

Mezi ty „zakázané“ patří například práce v rizikovém prostředí, kde je nižší koncentrace kyslíku, pracoviště s ionizujícím či elektromagnetickým zářením, tam, kde je zvýšený hluk, vyšší teploty apod. Další okruh zakázaných prací je spojen s fyzickou zátěží, kde jste nucena zvedat těžká břemena, kde jsou nevhodné polohy či úkony spojené s tlakem na břicho atd. Pracujete na onkologii, infekčním oddělení nebo u rentgenu? Ani tam byste jako těhotná neměla pobývat.

Pokud tedy vykonáváte práci, která je těhotným zakázána, nebo kterou vám lékař nedoporučí, pak je zaměstnavatel povinen vás přeložit dočasně k činnosti, která je vhodná pro váš „stav“. Měla by však odpovídat vaší kvalifikaci a měla by být stejně ohodnocena. Pokud ne, máte nárok na vyrovnávací příspěvek. Stejná pravidla platí, jestliže pracujete v noci a požádáte o přeřazení na denní práci. Tvrdí váš šéf, že to není z organizačních důvodů možné? Pak vám vzniká tzv. překážka v práci na straně zaměstnavatele a máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

PRACOVNÍ CESTA

Jezdíte často na služební cesty? Pak byste měla vědět, že vás váš zaměstnavatel může vyslat na pracovní cestu mimo obvod vašeho pracoviště nebo bydliště jen s vaším souhlasem. Totéž platí pro ženy, které pečují o dítě ve věku do 8 let a osamělé ženy pečující o děti do věku 15 let.

PRACOVNÍ DOBA

Jako těhotná můžete požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby (například o zkrácenou pracovní dobu, úpravu týdenní doby apod.). Bude-li se zaměstnavatel zdráhat, pak mu slušně, ale důrazně připomeňte, že je povinen vaší žádosti vyhovět - pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Bohužel, zkrácená či jinak upravená pracovní doba se u nás zatím moc „nenosí“. Pokud kojíte, je zaměstnavatel povinen poskytnout vám přestávky na kojení.

UKONČENÍ PRÁCE

Bojíte se, že vám těhotenství „vezme“ místo? Těhotným a ženám pečujícím o děti do 3 let věku zaměstnavatel nemůže dát výpověď, pouze ve výjimečných případech, které stanoví zákoník práce. Tam patří například výpověď v situaci, kdy se zaměstnavatel ruší, přemisťuje nebo se přemisťuje jeho část. Tato ochranná doba se však nevztahuje na ženy, které mají pracovní smlouvu na dobu určitou nebo jsou ve zkušební době, samy podají výpověď nebo podepíšou dohodu o ukončení pracovního poměru.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě vám bude náležet mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, pokud jste porodila dvě nebo více dětí, či pokud jste osamělá, náleží vám mateřská po dobu 37 týdnů. Většinou se nastupuje od počátku 6. týdne před očekávaným porodem, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. Pokud vyčerpáte z mateřské dovolené méně než 6 týdnů, protože jste porodila dříve, než určí lékař, náleží vám mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí zákonem stanovené doby (28/37 týdnů). Pokud však vyčerpáte z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, poskytne se vám mateřská ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů. Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů od porodu. Chcete se vrátit do práce po skončení mateřské dovolené? Pak je zaměstnavatel povinen zařadit vás na stejné místo a pracoviště. V případě, že toto místo bylo zrušeno, pak vás musí přeřadit na práci odpovídající vaší pracovní smlouvě.

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Nechce se vám ještě zpět do práce? Pak můžete po ukončení mateřské dovolené nastoupit na rodičovskou dovolenou. Tu je vám zaměstnavatel povinen poskytnout. Musíte o ni ale požádat, nejlépe písemně několik týdnů před skončením mateřské. Poskytuje se v rozsahu, o jaký požádáte, ne však déle, než do doby 3 let věku dítěte. O rodičovskou dovolenou můžete požádat kdykoli během této doby. Můžete ji dokonce přerušit a znova na ni nastoupit.

--------------------------------------------------------------------------------------

CO DĚLAT, KDYŽ NIC NEPOMŮŽE

Nemůžete se v práci dohodnout po dobrém? Trvejte na svých právech a nárocích. Chce s vámi váš šéf ukončit pracovní poměr z důvodu potenciální neperspektivy vzhledem k mateřství? Nenechte si to líbit! Vaše budoucí mateřství není překážkou! Pokud by tedy zaměstnavatel porušoval své povinnosti vůči vám a nepřiznal vám vaše nároky, můžete se obrátit se stížností na nadřízený orgán, odborovou organizaci či úřad práce. V krajním případě lze většinu záležitostí řešit soudně.